Onze certificaties

mbti

MBTI Myers Briggs Type Indicator

HBDIlogo

HBDI * Herrmann International Europe

prosci

PROSCI Change Management

Systemische aanpak

Facilitation Skills

* Gezien de vooruitgang in de neurowetenschappen, moet het HBDI instrument enkel als een indicator van communicatiemodes gebruikt worden.