CONSULTING

Reken op ons om u te leiden en te begeleiden in verschillende essentiele thematieken.

Je team moet een versnelling hoger schakelen ?

Het bereiken van bedrijfsobjectieven hangt in grote mate af van de effectiviteit van de bedrijfsteams en van de manier waarop de manager zijn of haar team aanstuurt.
Het is daarom belangrijk dat we begrijpen welke de mechanismen en voorwaarden zijn om teams tot maximale effectiviteit te brengen.
Keys for Change helpt managers en hun teams om een diagnose te maken van de sterktes en zwaktes van hun team en geeft hen de nodige tools om hun team sterker, autonomer en performanter te maken.

Hoe vertaal ik de visie, missie en waarden in concrete handelingen en gedragingen ?

Visie, missie en waarden blijven te dikwijls dode letter en sijpelen onvoldoende door in de organisatie.
Waarden worden pas concreet voor de medewerkers indien ze omgezet en vertaald worden in concrete dagelijkse handelingen. Communicatie en sensibilisering gekoppeld aan een consequente voorbeeldfunctie van het management zullen bijdragen tot verankering van de nieuwe bedrijfswaarden.
Keys for Change begeleidt workshops voor leidinggevenden rond implementatie van visie, missie en waarden op de werkvloer.

Verandering aan de horizon ?

In deze snel evoluerende tijd is verandering binnen bedrijven een dagelijkse realiteit geworden. Noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle verandering zijn een gestructureerde aanpak van de begeleiding van de medewerkers door zichtbare en actieve sponsors, gemotiveerde en bekwame veranderingsmanagers die dicht bij de mensen staan.
Keys for Change stelt een consultant (FR/NL/EN) ter beschikking, gecertifieerd en opgeleid volgens de PROSCI methodologie en het ADKAR® model, teneinde de leidinggevende bij te staan in het veranderingstraject en de slaagkansen ervan te vergroten.

Coaching nodig ?

Hoe evolueer ik naar een rol van manager-coach ?
Hoe verwerf ik de noodzakelijke competenties van de manager-coach ?
Hoe begeleid ik mijn medewerkers naar hogere autonomie ?
Hoe organiseer en structureer ik mijn coaching gesprekken ?
Keys for Change beschikt over meerdere gecertifieerde coaches om u te helpen bij deze processen.

Intervisie

Wat zijn de voordelen van intervisie ? Hoe verloopt een intervisie sessie en hoe bekomen we maximale uitwisseling onder collega’s over gemeenschappelijke problematieken ? Hoe gebruiken we co-coaching en intervisie om nieuwe inzichten te verwerven en bestaande problemen op te lossen ?
Keys for Change beschikt over gespecialiseerde coaches om u te helpen intervisie praktijken binnen uw organisatie op te starten.

Moeilijke meetings

Een “gefaciliteerde” sessie is een gestructureerde vergadering waarbij de meeting leider (de facilitator) de deelnemers begeleidt doorheen een aantal welbepaalde stappen om uiteindelijk tot een resultaat te komen dat gerealiseerd, begrepen en aanvaard wordt door alle deelnemers. Keys for Change kan een gecertifieerde facilitator (NL/FR/EN) ter beschikking stellen om u te helpen bij die meetings waarvan u vreest dat ze wel eens moeilijk zouden kunnen verlopen met veel weerstand, oplaaiende emoties en vooral te weinig vooruitgang.

Storytelling

I have a dream… over de waarde en het belang van goede storytelling en de kunst om een nieuwe frisse wind te laten waaien over je interne communicatie.
De kracht van een goeie boodschap en de impact ervan op je medewerkers kan je niet overschatten. Hoe stel je een pakkend en coherent verhaal op dat mensen in vervoering en beweging kan brengen ?
Keys for Change beschikt over een consultant opgeleid in storytelling technieken om u te helpen uw bedrijfscommunicatie naar een hoger niveau te tillen.