Change management

UW UITDAGINGEN

Hoe definieer je verandering?

Hoe moet je verandering voorbereiden, beheren en versterken?

Hoe beheer je je sponsors?

Wat moet je communiceren, wanneer en hoe?

Hoe beheer je weerstanden?

ONZE OPLOSSINGEN

Het belang van het beheren van verandering op individueel en organisatorisch niveau

Een gestructureerde aanpak toepassen om verandering te beheren

Erkende en flexibele tools gebruiken om risico’s en impact van de verandering te beheren

De aard van reacties (bekommernissen en weerstanden) begrijpen en ernaar handelen

Voor

Voor Leden / Quiz / Vragenlijst / Intake / Artikels

Tijdens

Ludo-pedagogische benadering

Na

Intervisie / Individuele coaching / Post E-test / Webinar / Tips voor Smartphone

Change voorbereiden

Change beheren

Change versterken

Sponsorship

Individuele & organisatorische verandering

Weerstand ontzenuwen