Effectief teamwerk

UW UITDAGINGEN

Wat zijn de kenmerken van een “dream” team ?

Hoe kan je de bijdrage en impact van je team vergroten ?

Hoe creëer je een dynamische ploeg ?

Hoe buig je conflicten en confrontaties binnen je team om tot vruchtbare discussies en motiverend teamwerk ?

Hoe creëer je een hecht team met passie voor collectieve resultaten eerder dan een ploeg met een aantal individuele uitschieters ?

Welke factoren dragen bij tot een groeiend collectief engagement ?

ONZE OPLOSSINGEN

Begrijpen en benoemen van groepsdynamieken

De groeifases van een team bespreken - opportuniteiten en valkuilen

Een vertrouwensklimaat creëren waardoor medewerkers engagementen durven nemen

Het onderscheid maken tussen “responsabilisering” en “engagement” – belang van beide voor effectief teamwerk onderstrepen

Voor

Voor Leden / Quiz / Vragenlijst / Intake / Artikels

Tijdens

Ludo-pedagogische benadering

Na

Intervisie / Individuele coaching / Post E-test / Webinar / Tips voor Smartphone

Responsabilisering

Vertrouwen

Synergie

In vraag stellen

Uitdaging

Feedback