Time & priority management

UW UITDAGINGEN

Hoe ga je om met “dringende” zaken ?

Hoe bewaar je het evenwicht tussen professioneel en privé leven ?

Hoe draag je zorg voor je hersenen ?

Hoe ga je om met (zelf opgelegde) druk ?

Ken je de prioriteiten van je job en besteed je aan elke van deze genoeg tijd ?

Stel je graag dingen uit ?

Vraag je je soms af op het einde van de dag wat je nu eigenlijk gedaan hebt ?

ONZE OPLOSSINGEN

Bewust worden van die zaken die je veel tijd kosten

Uw persoonlijke organisatie verbeteren

Het beheren van je mails, van je vergaderingen

Het bepalen en definiëren van de verschillende prioriteiten

Individuele en collectieve prioriteiten in evenwicht brengen

Omgaan met het onverwachte en het hoogdringend

De Energie/Impact matrix gebruiken

De effectiviteitscurve begrijpen en respecteren

Effectief delegeren

Voor

Voor Leden / Quiz / Vragenlijst / Intake / Artikels

Tijdens

Ludo-pedagogische benadering

Na

Intervisie / Individuele coaching / Post E-test / Webinar / Tips voor Smartphone

Prioriteiten

Dringend

Delegeren

Belangrijk

Efficiëntie

Onderbrekingen