dynalearn-logo

Onze visie van Digital Learning

De opleidingswereld en de opvattingen over leren evolueren constant en daarom creëert Keys for Change een speciale afdeling DYNA LEARN om u te helpen bij de ontwikkeling van uw digitale opleidingsstrategie.

DYNA LEARN « Voor het verwerven van veel meer dan enkel kennis» via creatie van innovatieve en interactieve leerervaringen die aansluiten bij uw realiteit, rekening houdend met de verworvenheden van de deelnemers.

Leren waar men wil, wanneer men wil en via diverse kanalen (laptop, tablet, smartphone).

Wij stellen een rijkgevulde en gevarieerde digitale bibliotheek ter uwer beschikking, opgebouwd doorheen onze lange ervaring in managementopleidingen: theoretische capsules, quizjes, werkfiches, praktische cases, certifiërende tests, herinneringstips op de smartphone, alles op maat of eerder generiek.

Dankzij een uniek team bestaande uit grafische experten, informatici, management trainers, story tellers.. zijn wij in staat om al uw opleidingsnoden aan te nemen vanaf de bepaling van de inhoudelijke boodschap tot de uitwerking van een finaal concept.

DYNA LEARN stelt haar team ter beschikking om samen met uw interne experten modules te ontwikkelen die beantwoorden aan uw specifieke opleidingsnoden en prioriteiten.